„În anul 2022, guvernul pe care îl conduc a creat premisele pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor, dar și pentru conservarea, respectiv crearea de locuri de muncă.”