În unitățile de învățământ preuniversitar, se va derula programul „Şcoala după şcoală”