„Rectificarea bugetară pe care o vom aproba asigură perspectiva unei bune funcționări a serviciilor publice oferite cetățenilor”