Salutăm avizul pozitiv al Comisiei de Monitorizare din cadrul APCE pentru raportul de țară al României