Toate cele 104 proiecte mature pentru distribuția gazelor, finanțate prin Programul Anghel Saligny au fost aprobate!