Valabilitatea cardurilor de energie se va prelungi până la 31 martie 2024